திருநள்ளாறு தல வரலாறு

0
1914

நமது திருநள்ளாறு ஆலய தல வரலாறு புதிய ஆப் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.பயன்படுத்தி பகிர வேண்டுகிறோம்

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nesammedia.thirunallaru

The significance of the Thirunallaru Temple
Thirunallar Temple also known as Darbaranyeswara Temple is the most famous temple dedicated to Lord Saneeswaran.

At some point or the other, every human being undergoes sufferings, hardships and setbacks caused by Planet Saturn in our Horoscope.

By offering pujas at Thirunallar temple we can hope to get some respite.

Legend has it that under the malefic influence of Saturn, King Nala undergoes untold hardships. He loses his Kingdom, is separated from his wife, is transformed into an ugly dwarf and lives a life of penury.

King Nala then offers prayers to Lord Saneeswara at Thirunallar Temple and takes a bath in Nala theertham (the temple pond).

Finally, Lord Saneeswara is appeased and King Nala regains his kingdom, wife, and happiness.

Since that time millions of devotees from every nook and corner of our country visit this temple to get relief from hardships inflicted by Lord Saturn.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nesammedia.thirunallaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here