சௌந்தர்ய லஹரி

0
1912

ஒலிக்கும் இடங்களில் சகல செல்வங்களும் செழித்தோங்கும்… இதோ புதிய ஆப்ஸ்

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nesammedia.soundaryalahari

The Saundarya Lahari (Sanskrit) meaning “The waves of Beauty” is a famous literary work in Sanskrit believed to be written by sage Pushpadanta and Adi Shankara.[1] Some believe the first part “Ananda Lahari” was etched on mount Meru by Ganesha himself (or by Pushpadanta).[2] Sage Gaudapada, the teacher of Shankar’s teacher Govinda Bhagavadpada, memorised the writings of Pushpadanta which was carried down to Adi Shankara. Its hundred and three shlokas (verses) eulogize the beauty, grace and munificence of Goddess Parvati / Dakshayani, consort of Shiva. W. Norman Brown translated it to English which was published as volume 43 of the Harvard Oriental Series in 1958.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here