கீழடி சொல்லுது மேலடி!

0
1796

கீழடி மண்ணில் ரகசியம் –அது

கிடைத்தற்கரிய அதிசயம்

ஆழம் நீளுது கீழடி- அந்த

அற்புதம் தமிழன் சீரடி

தோண்டத் தோண்ட தொன்மைகள்-அத்

தோண்டலில் கிளம்புது உண்மைகள்

நீண்டு கொண்டேப் போகுது-அது

அது நிறைவேற்ற மில்லாப் புதிரது!

கணக்கிட முடியாப் பழமை-தமிழன்

கலைகளிருந்தப் புதுமை

இனம் பிரியாது வாழ்ந்தோர்-அன்றே

 இலட்சிய தன்னில் தேர்ந்தோர் !

தமிழினம் உலகின் முதன்மை –கீழடி

 தந்தது அந்த உண்மை

தமிழே மொழியின் மூலம்-

இனியேனும் தமிழைப் புரியணும் ஞாலம்!

  • பொன்மணிதாசன்
    

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here